Selecteer een pagina

Privacyverklaring

 

Betrouwbaarheid is een belangrijke factor in onze dienstverlening en onze omgang met klanten. Wij respecteren uw privacy en behandelen uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV).

Begaafd in Balans, onderdeel van Dienstverlening Jolanda Westra, KvK-nummer 80196012, gevestigd aan de Verkerckstraat 51 in Surhuisterveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Begaafd in Balans
www.begaafdinbalans.nl
info@begaafdinbalans.nl
Verkerckstraat 51
9231 GZ  Surhuisterveen

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Begaafd in Balans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 – Voor- en achternaam
 – Geslacht
 – Geboortedatum
 – Adresgegevens
 – Telefoonnummer
 – E-mailadres
 – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van het intakeformulier, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Begaafd in Balans verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid, indien van toegevoegde waarde voor het proces

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@begaafdinbalans.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Begaafd in Balans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzorgen van een kennismakingsgesprek / coachingsgesprek / coachingstraject
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming:
Begaafd in Balans neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Begaafd in Balans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij bewaren al uw gegevens 5 jaar (dit is de minimaal wettelijke eis).

Delen van persoonsgegevens met derden:
Begaafd in Balans verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Begaafd in Balans gebruikt enkel cookies op haar website, die nodig zijn om de website goed te laten functioneren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Begaafd in Balans.
Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid; dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@begaafdinbalans.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Begaafd in Balans wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Begaafd in Balans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@begaafdinbalans.nl.

 

Surhuisterveen, 4 september 2023.